De volgende steekwoorden kenmerken onze aanpak:

Praktisch, eenvoud, gestructureerd, transparant en een vooraf overeenkomen vaste prijs

Ieder traject, of het een scan of een adviestraject betreft bestaat uit de volgende stappen

1. Offerte
2.

Structureren problematiek

3.

Dataverzameling

4. Analyse
5. Opstellen verbeterprioriteiten
6. Voorpresentatie
7. Eindpresentatie
8. Uitwerken plan van aanpak
9. Evaluatie

Als klant weet u dus altijd wat we gaan doen, waarom en wanneer en welke kosten er aan zijn verbonden. Kortom: geen verrassingen